Boks clinics

Boksbond | Sportconventie 2018

Maandag 14 mei vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van NOC*NSF plaats op Papendal. Voorafgaande aan deze vergadering vond voor de tweede maal de “Sportconventie” plaats. Een groot aantal sportbonden leverde daaraan een bijdrage. Ook de Boksbond verzorgde een presentatie over de Breedtesport. Lees het hele artikel